Brottsoffret – utsatt, omtalat, individualiserat

Syftet är att problematisera orsakerna bakom brottsoffrets allt starkare position i debatten.

Projektet har empiriskt studerat interaktionen mellan brottsofferperspektiv, kriminalpolitik och individualisering inom folkopinion, tryckta medier och bland de politiska partierna.