Brottsoffret – utsatt, omtalat, individualiserat

Syftet är att problematisera orsakerna bakom brottsoffrets allt starkare position i debatten.

Projektet har empiriskt studerat interaktionen mellan brottsofferperspektiv, kriminalpolitik och individualisering inom folkopinion, tryckta medier och bland de politiska partierna.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten