Brottsoffret och kriminalpolitiken, en antologi

Att analysera hur brottsoffrets situation ska kunna förbättras med hänsyn tagen till bland annat de avvägningar som behöver göras för att också intressen hos förövare och stat/samhälle ska tillgodoses.

I projektet har en antologi med bidrag från konferensen Brottsoffret och kriminalpolitiken tagits fram. Jurister, samhällsvetare och historiker från Sverige och övriga Norden skriver om hur brottsoffrets situation ska kunna förbättras med bibehållen hänsyn till rättsstatliga och andra intressen.