Brottsofferperspektiv på reinfibulering i Sverige

Syftet är att undersöka hur potentiella brottsoffer i Sverige, gravida infibulerade kvinnor och deras makar, förhåller sig till re-infibulation (RI).

Undersökningen i Sverige är baserad på en kvalitativ studie. 22 kvinnor, ursprungligen från Somalia, Sudan och Eritrea, har intervjuats om sin erfarenhet av kvinnlig könsstympning och reinfubulation samt mötet med den svenska mödravården.