Brottsoffer ur ett etniskt perspektiv

Syftet är att ge kunskap om rättsväsendets behandling av personer som varit offer för misshandel och olaga hot, i ljuset av risken för etnisk diskriminering av brottsoffer med utländsk bakgrund.

Projektet omfattar två delstudier. Delstudie ett är en dokumentstudie av samtliga cirka 600 anmälningar om misshandel och olaga hot i Landskrona under 2005. Ärendena har följts genom rättsapparaten och ligger till grund för en kvantitativ analys där syftet är att undersöka om etniska bias påverkar hanteringen och utfallet i rättsprocessen i fråga om brottsoffer. Delstudie två bygger på intervjuer med ett tjugotal utredare verksamma vid polisen i Malmö. Syftet med den studien är att undersöka vilken betydelse brottsoffers utländska bakgrund enligt utredare kan ha i förhör och hur utredare säger sig hantera detta.