Brottsoffer och polisförhör: interaktionen och dess effekter för återgivande av traumatiska brottsupplevelser

Syftet är att studera relationen mellan brottsoffrets upplevda möjlighet till att berätta om traumatiska erfarenheter och det polisiära bemötande i förhörssituationen samt relationen mellan förhörsledarens egna traumatiska upplevelse och den upplevda förmågan att kunna ta emot beskrivningar av traumatiserande brottshändelser.

178 brottsoffer, kvinnor som drabbats av våldtäkt eller grov misshandel samt män som drabbats av grov misshandel, medverkade i en skriftlig intervjuundersökning om sin upplevda möjlighet att berätta om traumatiska erfarenheter och bemötandet från polisen i en förhörssituation. 430 poliser besvarade en skriftlig intervju om sina mest traumatiska upplevelser i tjänsten samt sin syn på att hålla förhör i utredningar av grova vålds- och sexualbrott.