Brottsoffer efter massövergrepp och flykt - lever Sverige upp till rättsliga förpliktelser och politiska förväntningar?

Syftet med projektet är att identifiera och analysera vilka skyldigheter folkrätten, de mänskliga rättigheterna och olika instrument i gränslandet mellan juridik och politik ålägger Sverige samt vilka rättigheter de grundar för brottsoffren

Projektet är pågående.