Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld

Projektet kommer att studera våld utövat av syskon och syftar till att få en ökad kännedom om utsatta individers erfarenheter och upplevelser av syskonvåld. Retrospektiva samtalsintervjuer kommer att genomföras med personer som har utsatts för våld av ett eller flera syskon.

Projektet är pågående.