Bilden av våldsoffer i fiktionsmedia

Syftet är att utreda vilken bild av brottsoffret, i synnerhet offer för våldsbrott, som förmedlas i film, video och TV.

I studien analyseras 580 våldshandlingar i några av de mest populära deckar- och polisserierna och action- och thrillerfilmerna i Sverige med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder.