Bilden av våldsoffer i fiktionsmedia

Syftet är att utreda vilken bild av brottsoffret, i synnerhet offer för våldsbrott, som förmedlas i film, video och TV.

I studien analyseras 580 våldshandlingar i några av de mest populära deckar- och polisserierna och action- och thrillerfilmerna i Sverige med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten