Betydelsen av etnicitet – unga brottsoffers gestaltningar

Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av ungdomar med annan etnicitet.

I projektet har man analyserat etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar med annan etnicitet. Två delstudier har genomförts.

I delstudie ett uppmärksammas hur några unga ”svenska” män, som blivit utsatta för misshandel eller rån av unga män med annan etnisk bakgrund än ”svensk”, omtalar och behandlar etnicitet i samtal om våld och offerskap. Elva ungdomar samt några poliser och socialsekreterare har intervjuats.

I delstudie två uppmärksammas hur några unga män med annan bakgrund än svensk, som blivit utsatta för misshandel eller rån av unga män som alla utom en haft etnisk ”svensk” bakgrund, talar om och förhåller sig till etnicitet i samtal om våld och offerskap. Sju män och två kvinnor intervjuades.