Berusning, sexuella trakasserier och sexuellt våld i nattlivet: En kvalitativ studie av unga vuxna i Sverige och Danmark

Syftet med projektet är att studera hur berusning formar sexuella möten mellan unga vuxna i nattlivssammanhang.

Projektet kommer att undersöka hur unga vuxna personer (18-25 år) förstår och förhandlar om berusningens betydelse i sexuella kontakter samt vilka sociala konsekvenser berusning får när det gäller sexuell viktimisering. I projektet görs även en jämförelse mellan unga vuxna i Sverige och Danmark.