Berättelser om hatbrott

Syftet är att göra en analys av 835 berättelser om händelser av hatbrottskaraktär, avgivna av HBT-personer.

I projektet har Eva Tiby analyserat händelser där HBT-personer utsatts för brott på grund av sin sexuella läggning. Materialet kommer från 835 berättelser från en undersökning gjord 1996 samt från 579 berättelser från en enkätundersökning som gjordes 2004.