Bemötande av unga nyanlända som utsatts för sexuellt våld: En studie av professionellas handlingsutrymme, tolkningar och agerande

Projektet kommer att fokusera på skolpersonals och socialtjänstens kunskap och redskap för att stödja barn som migrerat till Sverige, och som misstänks ha utsatts för sexuellt våld i migrationsprocessen till Sverige. Syftet är även att analysera hur ålder, sexualitet, etnicitet och kön förhandlas i professionsutövande, handlingsutrymme och beslut rörande nyanlända barn i de berörda professionerna.

Projektet är pågående.