BASIC - Våld och förlossningsdepression

Studien är en populationsbaserad studie av depressiva symptom under och efter graviditet. Deltagande kvinnor i graviditetsvecka 17 kommer att få besvara frågor om de i nuvarande eller i en tidigare nära relation utsatts för våld. Efter graviditeten kommer kvinnorna att besvara frågor och skattningsskalor som belyser deras psykiska mående. Dessutom kommer sambandet mellan våld och postpartumdepression att undersökas.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten