BASIC - Våld och förlossningsdepression

Studien är en populationsbaserad studie av depressiva symptom under och efter graviditet. Deltagande kvinnor i graviditetsvecka 17 kommer att få besvara frågor om de i nuvarande eller i en tidigare nära relation utsatts för våld. Efter graviditeten kommer kvinnorna att besvara frågor och skattningsskalor som belyser deras psykiska mående. Dessutom kommer sambandet mellan våld och postpartumdepression att undersökas.