BASIC - Våld och förlossningsdepression

Studien är en populationsbaserad studie av depressiva symptom under och efter graviditet. Deltagande kvinnor i graviditetsvecka 17 kommer att få besvara frågor om de i nuvarande eller i en tidigare nära relation utsatts för våld. Efter graviditeten kommer kvinnorna att besvara frågor och skattningsskalor som belyser deras psykiska mående. Dessutom kommer sambandet mellan våld och postpartumdepression att undersökas.

Projektet är pågående.