Barns möte med rättsväsendet

Syftet är att kartlägga de inblandade aktörernas egna perspektiv och via intervjuer med poliser som har erfarenhet av att förhöra barn, och med barnen själva, undersöka hur själva förhörssituationen upplevs både från ett professionellt håll och från ett barnperspektiv samt att kartlägga omständigheter som kan antas försvåra eller underlätta samspelet mellan barn och intervjuare.

Studien är kvalitativ och forskarna har gjort djupintervjuer med tretton barnutredare och nio barn som varit utredda av dessa barnutredare. Några åklagare har intervjuats och i vissa av barnintervjuerna har även vårdnadshavaren intervjuats.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten