Barnpornografibrottet – till skydd för vem? En rättslig studie om vilka offer för barnpornografibrott som erhåller målsägandestatus

Syftet med projektet är att utifrån ett brottsofferperspektiv utreda och analysera vilka offer för barnpornografibrottet som tillmäts målsägandestatus och därmed möjliggörs straffrättsligt skydd och upprättelse.