Barnpornografi & informationsteknologi: Teknologins implikationer för brottsoffret

Syftet är att undersöka hur brottsoffrets situation har förändrats och påverkats på grund av att informationsteknologi används som medium för barnpornografi.

Det empiriska materialet består av domar och förundersökningsprotokoll gällande barnpornografi under perioden 1993-2008. Eneman har också gjort semistrukturerade intervjuer med 15 förövare och en polis.