Barnförhör med bildstöd - för barn i behov av kommunikativt stöd

Brottsutsatta barn med kommunikativa svårigheter, däribland yngre förskolebarn och barn med kognitiva funktionsnedsättningar, har mycket svårt att komma till tals under barnförhör. Projektet syftar till att studera om förutsättningarna för dessa barn att medverka i brottsutredningar skulle kunna förbättras med hjälp av bildstöd under förhören.

Forskarna kommer att undersöka om bildstöd kan fungera som ett adekvat hjälpmedel under barnförhör, hur bildstöd påverkar korrektheten i barns utsagor samt åklagares och barnförhörsledares syn på, och värdering av, barnförhör med bildstöd.