Barnet och rättsprocessen

Syftet är att öka kunskapen kring hur barnet (som blivit utsatt för våld/sexövergrepp) själv upplever rättsprocessen, från att bli polisförhörd till att bli hörd i rättssalen och kontakten med de inblandade på myndighetssidan.

Christina Back har genomfört djupintervjuer med 10 barn och ungdomar i åldrarna 10-19 år, 9 flickor och 1 pojke, som misstänkts ha varit utsatta för sexuella övergrepp och som deltagit som målsägande i rättegångar 2001-2005.