Barnavårdsutredningar vid misstanke om våld. Socialsekreterares tolkningar av våld, bedömningar av barnets bästa och konsekvenser för praktiken

Syftet med projektet är att undersöka och analysera hur utredningskravet gällande barn som kan ha utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp, av eller mot någon närstående, har påverkat socialsekreterares bedömningar och handlingar i samband samt möjliga konsekvenser för de barn och familjer som berörs. Ett delsyfte är att analysera de spänningsförhållanden som kan finnas mellan olika rättsliga principer och socialsekreterares tolkningar av våld och bedömningar av barnets skyddsbehov och barnets bästa, och hur dessa hanteras av socialsekreterare.