Barn utsatta för fysisk misshandel - effekter av specialiserad behandling

Projektet har undersökt effekterna av behandling enligt KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) respektive interventioner som vanligt från socialtjänst och/eller barn‐ och ungdomspsykiatri, för barn som varit utsatta för fysisk misshandel, och i vilken mån effekter kvarstår vid uppföljning sex månader efter avslutad behandling.

Materialet omfattar 12 flickor och 8 pojkar, från 9 till 17 år. Tre huvudkategorier som följer barnens process har identifierats: vad som hände innan behandling, under behandlingstiden och efter behandling. Resultatet av intervjustudien är att de deltagande barnen upplevt sig sedda och lyssnade på i KIBB-behandlingen. De har uppskattat att det fanns utrymme för dem att prata utan föräldrarna, att deras röster fått utrymme och att de inte blev ifrågasatta. I projektet konstateras att barnen har upplevt en förändring i familjen och fått bearbeta sina upplevelser vilket påverkat deras hälsa och vardag. Studien ger stöd för att behandlingen fungerat för undersökningsgruppen och att metoden fortsatt bör implementeras.