Barn utsatta för fysisk misshandel - effekter av specialiserad behandling

Projektet har undersökt effekterna av behandling enligt KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) respektive interventioner som vanligt från socialtjänst och/eller barn‐ och ungdomspsykiatri, för barn som varit utsatta för fysisk misshandel, och i vilken mån effekter kvarstår vid uppföljning sex månader efter avslutad behandling.

Materialet omfattar 12 flickor och 8 pojkar, från 9 till 17 år. Tre huvudkategorier som följer barnens process har identifierats: vad som hände innan behandling, under behandlingstiden och efter behandling. Resultatet av intervjustudien är att de deltagande barnen upplevt sig sedda och lyssnade på i KIBB-behandlingen. De har uppskattat att det fanns utrymme för dem att prata utan föräldrarna, att deras röster fått utrymme och att de inte blev ifrågasatta. I projektet konstateras att barnen har upplevt en förändring i familjen och fått bearbeta sina upplevelser vilket påverkat deras hälsa och vardag. Studien ger stöd för att behandlingen fungerat för undersökningsgruppen och att metoden fortsatt bör implementeras.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten