Barn till tonårsmödrar

Syftet är att undersöka om barn till tonårsmammor i större utsträckning än barn till äldre mammor drabbas av misshandel och skador.

Studien genomfördes i Socialmedicinska Databasen, en avidentifierad hälsodatabas vid Epidemilogiskt Centrum, Socialstyrelsen. Även data från patientregistret användes. Studiepopulationen utgjordes av samtliga 811 000 barn födda under åren 1987 – 1993. Det fanns drygt 20 000 barn födda av tonårsmammor.