Barn som vittnen i rättssystemet

Syftet är att öka kunskapen om korrektheten i barns minnesutsagor och att öka kunskapen om realismen i barns utsagor om hur säkra de känner sig på sina påståenden om vad de minns från situationer som involverar potentiellt farliga händelser.

Projektet består av ett antal studier gällande olika aspekter av barns förmåga att vara sannfärdiga vittnen till en händelse de bevittnat och inkluderar både studier av barns minne för händelser och för enskilda personer så som detta i intervjuer och vittnesparader.