Barn offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser

Syftet med projektet är att öka kunskaperna kring sexualbrott mot barn på nätet.

Projektet kommer särskilt att fokusera på hur och varför ett brott initierades (orsak), hur brottet utvecklades över tid (skeende), samt vad som hände efteråt (konsekvenser). Det omfattar dels analyser av förundersökningar, förhör och domar, dels intervjuer med  barn och unga som utsatts för sexualbrott på nätet.

Projektet är pågående.