Barn brott och handikapp

Syftet är att öka kunskapen om hur och vad som kan förstärka Personer med funktionsnedsättning barns möjligheter att komma till tals utifrån sina förutsättningar. Frågeställningar: Vilka ärenden har hanterats med Personer med funktionsnedsättning barn i de 39 olika åklagardistrikten som finns i Sverige? Hur klarar Personer med funktionsnedsättning barn att berätta om sina erfarenheter? Hur hanterar och förstår det juridiska systemet Personer med funktionsnedsättning barn?

I projektet har forskaren katalogiserat, bearbetat, analyserat och skrivit artiklar utifrån data som har samlats in via landets 39 åklagarkammare. 69 olika fall av barn med olika typer av funktionsnedsättning har studerats, 26 pojkar och 43 flickor.