Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel

Syftet att undersöka hur samtal om våld gestaltar sig i möten mellan våldsutsatta barn och professionella behandlare.

I projektet studeras behandlingssessioner för våldsutsatta flickor och pojkar i åldrarna 3–17 år i metoden Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel, KIBB.