Att leva i transit, en studie om våldsutsatta kvinnor i skyddat boende

Projektet syftar till att synliggöra och fördjupa kunskapen om våldsutsatta kvinnor som lever i transit, genomresan i skyddade boenden, och deras möjligheter att skapa en framtida vardag fri från våld. Studien använder ett tidsgeografiskt perspektiv för att identifiera möjligheter och begränsningar i kvinnornas vardag vid det skyddade boendet.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten