Att leva i transit, en studie om våldsutsatta kvinnor i skyddat boende

Projektet syftar till att synliggöra och fördjupa kunskapen om våldsutsatta kvinnor som lever i transit, genomresan i skyddade boenden, och deras möjligheter att skapa en framtida vardag fri från våld. Studien använder ett tidsgeografiskt perspektiv för att identifiera möjligheter och begränsningar i kvinnornas vardag vid det skyddade boendet.