Att göra offret delaktig i brottsbekämpningen: Brottsprevention, offerskap och ansvariggörande i Sverige, ca 1935-1965

Syftet med projektet är att skapa fördjupad kunskap om distributionen av ansvar till brottsoffer och potentiella brottsoffer vid 1900-talets mitt i Sverige. Det kommer att belysa dagens brottsofferdiskurs, dess historiska rötter och förutsättningar och brottsofferdiskussionens beroende av olika aktörer och intressen.