Att förbättra allmänhetens bemötande av offer för våld i nära relationer: Instrument för påverkan av normer och attityder

Projektets syfte har varit att studera faktorer som kan påverka allmänhetens uppfattningar om offer för våld i nära relationer utifrån ett psykologiskt perspektiv.