Att anmäla våld mot barn med funktionsnedsättning. En studie om hur Barnhabiliteringen anmäler våld mot barn med funktionsnedsättning till socialnämnden

Syftet är att undersöka hur våld mot barn med funktionsnedsättning anmäls till socialtjänsten.

Studien baseras på kvalitativa samtalsintervjuer med 16 anställda, vid Barn- och ungdomshabiliteringen i ett landsting, som har anmält våld eller försummelse gentemot barn med funktionsnedsättning.