Att anmäla våld mot barn med funktionsnedsättning. En studie om hur Barnhabiliteringen anmäler våld mot barn med funktionsnedsättning till socialnämnden

Syftet är att undersöka hur våld mot barn med funktionsnedsättning anmäls till socialtjänsten.

Studien baseras på kvalitativa samtalsintervjuer med 16 anställda, vid Barn- och ungdomshabiliteringen i ett landsting, som har anmält våld eller försummelse gentemot barn med funktionsnedsättning.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten