Ärendet kvinnomisshandel: rättsapparatens konstruktion av offer och våld

Syftet är att studera hur polisen bedömer alarmerade händelser om våld mot kvinnor och därutifrån konstruerar det dokumenterade händelseförloppet/anmälan, offret, brottet. Att studera den misshandlade kvinnans behov av att berätta på sitt sätt kontra polisens behov av att stoppa in berättelsen i sitt polisiära/juridiska fack.

I sin artikel presenterar Malin Åkerström ett möte mellan en polisman och en kvinna där den interaktiva tillämpningen av övertalning, för att nå fram till en skriftlig anmälan, studeras.

Magnus Lundbergs rapport handlar om ordningspolisens arbete i förhållande till ärendet ”lägenhetsbråk”, särskilt de som gäller våld mot kvinnor. Han studerar hur polismännen i sitt beslutsfattande använder informell information och upplysningar utöver den organisatoriskt förankrade informationen som följer med ärendet.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten