Arbete med skyddat boende efter införandet av ny lagstiftning

Syftet är att undersöka socialtjänstens och skyddade boendes arbete med skyddat boende efter implementering av ny lagstiftning.

Efter införandet av ny lagstiftning rörande skyddade boenden får både socialtjänsten och skyddade boenden nya ansvar samt nya behov av samverkan. Projektet undersöker hur lagändringarna kan påverka socialtjänsten och skyddade boendes faktiska arbete, vad lagarna har för betydelse för verksamheter med olika förutsättningar och hur detta i förlängningen kan påverka skydd och stöd till personer i behov av skyddat boende.