Anonym psykoterapi för sexualbrottsutsatta: utveckling av ett tillgängligt och evidensbaserat behandlingsprogram

Projektet ska utveckla och utvärdera ett gratis och anonymt internetbaserat kognitivt beteendeterapiprogram (KBT) riktat till personer som utsatts för sexuellt våld.

Målet är att utveckla en evidensbaserad och lättillgänglig behandlingsmodell för personer som utsatts för sexuellt våld som kan erbjudas i stor skala. Behandlingsprogrammet ska vara internetbaserat för att göra det möjligt att nå patienter över hela landet för att göra specialiserad vård jämlik och tillgänglig för patientgruppen.