Anknytning i skuggan av våldet

Syftet är att samla in relevanta kunskaper om befintlig anknytningsbehandling och att med utgångspunkt från dessa utarbeta arbetsmetoder för sådan behandling i direkt anslutning till traumafokuserad behandling.

BUP Bågen är en specialmottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm för barn som upplevt våld i familjen. Bl.a. erbjuds traumafokuserad gruppbehandling. För många patienter kvarstår efter den behandlingen behov av ytterligare behandling gällande anknytningen mellan främst mamma och barn.

För att samla in kunskaper om anknytningsbehandling har BUP Bågen under projekttiden deltagit konferenser, studerat litteratur, forskningsrapporter och kliniska presentationer av behandlingsmetoder inom fältet. Man har också anordnat en konferensdag på temat traumabehandling, med tyngdpunkt på anknytningen barn-förälder. Gästföreläsare var Dr Sandra Wieland, Canada och ungefär 300 personer, främst från BUP, socialtjänst och ideella organisationer, deltog i konferensen.

För att integrera kunskaperna om anknytning i traumabehandling har olika metoder för bedömning och behandling prövats och utvärderats. 56 barn i 11 terapigrupper har ingått i projektet. Barnens ålder varierar mellan 3 till 14 år. Projektet och de kunskaper som inhämtats har kontinuerligt presenterats i de sammanhang där verksamheten har presenterats, t.ex. i föreläsningar. De nya kunskaperna har integrerats och tilläggsbehandling fokuserad på anknytningen mamma-barn utgör idag ordinarie inslag i den behandling som BUP Bågen erbjuder.