Åklagares beslutsfattande i brottsutredningar om barnfridsbrott

Syfte är att studera varför så få ärenden gällande barnfridsbrott går till åtal.

I projektet ska innehållet i nedlagda förundersökningar gällande barnfridsbrott detaljgranskas och även åklagares beslutsfattande avseende att kalla barn till förhör ska studeras. Även vilka faktorer som inverkar på åklagarens åtalsbeslut ska undersökas genom att jämföra innehållet i nedlagda förundersökningar med innehållet i ärenden som prövats i domstol.