Det här är Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan hjälpa personer
som har blivit utsatta för brott.
Vi kan ge hjälp med information
och med pengar.
Men först ska du anmäla brottet till polisen.

Inom Brottsoffermyndigheten
finns också Brottsofferfonden
som ger pengar till arbete
som stödjer brottsoffer.
Kunskapscentrum hos oss informerar
om vilka rättigheter brottsoffer har.

Telefonnumret till vår växel är 090-70 82 00.


Brottsofferfonden och Kunskapscentrum


Senast uppdaterad:2019-12-12
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå