Illustration av två barn, en familj och tre vuxna som arbetar

Gör så här

Välkommen till Brottsoffermyndighetens webbutbildning om barn som bevittnat våld. Utbildningen består av filmer och annat material som ni kan använda för diskussion i er arbetsgrupp. Materialet kan också användas enskilt.

Målgrupp

Webbutbildningens främsta målgrupper är personal inom socialtjänstens familjerätter, domare och juridiska ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål. Även andra yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen. Om du inte tillhör någon av målgrupperna kan du ändå ta del av utbildningen.

Skapa ett konto

Skapa ett konto för att kunna logga in på utbildningen. Du skapar kontot med en e-postadress och ett valfritt lösenord. Sedan kan du logga in på utbildningen. Utbildningen fungerar båda på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Om du redan har ett konto men glömt ditt lösenord kan du få ett nytt lösenord skickat till din e-post. Gå in på inloggningssidan och följ instruktionerna där.

Genomför utbildningen

Börja med att välja någon av målgruppsingångarna och ta därefter del av det material som finns i introduktionen. Därefter väljer du att gå vidare till avsnitt 1 och 2 längst ned på sidorna. De här avsnitten innehåller utbildningsmaterial anpassat utifrån din yrkesroll. Gå gärna igenom materialet tillsammans i arbetsgruppen för att kunna diskutera och dela med er av era egna erfarenheter. Ni kan också ta del av materialet enskilt.

Om ni vill kan ni även ta del av det material som finns för de andra målgrupperna. Det kan vara värdefullt att få kunskap om ämnet även utifrån de andra yrkesgruppernas perspektiv.

Om du inte tillhör någon av webbutbildningens målgrupper

Även om du inte arbetar inom socialtjänsten eller är juridiskt ombud eller domare i mål om vårdnad, boende eller umgänge, kan du ändå ha nytta av webbutbildningen. Ett förslag är att du då tar del av introduktionen under en av målgruppsingångarna och därefter fortsätter till någon av de efterföljande avsnitten inom en yrkesgrupp som intresserar dig.

För dig som vill leda ett utbildningstillfälle i grupp

Om du vill leda ett utbildningstillfälle är det några saker som kan vara bra att tänka på. Då webbutbildningens material främst består av filmer, är det bra om ni ser till att filmerna kan spelas upp i bra bild- och ljudkvalitet. Det här är särskilt viktigt om ni tittar på filmerna i grupp. Filmerna är dock textade så kom ihåg att ange funktionen för textning i videofönstret. Använd gärna förslagen på diskussionsfrågor som finns under varje film. Det kan vara bra att kopiera diskussionspunkterna och skicka ut dem i förväg till deltagarna.

Du kan själv välja om gruppen ska genomgå hela utbildningen vid ett och samma tillfälle eller om det är bäst att dela upp utbildningen på olika tillfällen. Om ni genomför utbildningen vid olika tillfällen kan det vara bra att först gå igenom introduktionen för att därefter fokusera på avsnitt 1 och 2 vid de kommande två tillfällena. 

Efter att ni genomgått utbildningen kan deltagarna få fördjupning genom att använda det fördjupningsmaterial som webbutbildningen hänvisar till. Här kan ni själva bestämma hur ni vill gå vidare. Till exempel kan deltagarna få ta del av någon av de studier som gjorts på området. Därefter kan de tillsammans få reflektera kring det de tagit del av.

Utbildningen består av följande 

För dig inom familjerätten

Den här ingången består av två casefilmer och fem kunskapsfilmer på sammanlagt cirka en timme. Kom ihåg att också avsätta tid för diskussionsfrågorna som följer efter varje film.

För dig som är juridiskt ombud

Den här ingången består av två casefilmer och sex kunskapsfilmer på sammanlagt cirka en timme. Kom ihåg att också avsätta tid för diskussionsfrågorna som följer efter varje film.

För dig som är domare

Den här ingången består av två casefilmer och sex kunskapsfilmer på sammanlagt cirka en timme. Kom ihåg att också avsätta tid för diskussionsfrågorna som följer efter varje film.

I varje målgruppsingång finns också hänvisningar till fördjupande material.