Skapa konto

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter (e-post och yrkesgrupp eller verksamhetsområde) som du lämnar i samband med att du skapar ett konto sparas för statistik och för att kunna följa upp användandet av webbutbildningen. När du skapar ett konto godkänner du personuppgiftsbehandlingen och du kan när som helst be om att dina uppgifter ska tas bort eller avsluta kontot genom att kontakta Brottsoffermyndigheten. Om du inte har loggat in på ditt konto inom sex månader rensas dina personuppgifter automatiskt och du behöver göra ett nytt konto.