Illustration av två barn, en familj och tre vuxna som arbetar

Välkommen till webbutbildningen om barn som bevittnat våld

I den här utbildningen får du lära dig om konsekvenser för barn som bevittnat våld och vad våldet innebär för barn som vistas eller har vistats i skyddat boende. Du får även lära dig mer om hur de här frågorna hanteras i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge.

Utbildningen innehåller dels en introduktion, dels fördjupningar som är anpassade utifrån olika yrkeskategorier. Du som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, som juridiskt ombud eller som domare kan hitta fördjupningsavsnitt inom just era arbetsområden. Såväl introduktion som fördjupningar kan även vara intressanta för andra yrkesverksamma och intresserade att ta del av.

Innan du kan ta del av webbutbildningens innehåll behöver du skapa ett konto. Om du redan har skapat ett konto men glömt din inloggning kan du enkelt få ett nytt lösenord via e-post.