Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling 2020

Här finns den senaste utgåvan av Brottsoffermyndighetens referatsamling i digital version. Referatsamlingen är helt omarbetad och uppdaterad hösten 2020 med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal

Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas.

Nya beslut

Brottsoffermyndigheten publicerar också nya vägledande beslut på den här webbplatsen. De beslut som publiceras är fattade av Nämnden för brottsskadeersättning efter att den tryckta referatsamlingen lanserades hösten 2020.

Ladda ner referatsamlingen

Du kan också ladda ner referatsamlingen som pdf-fil. 

Spara referatsamlingen som genväg på din telefon

1. Öppna din webbläsare. Skriv in adressen referatsamling.brottsoffermyndigheten.se.

2. Klicka på de tre punkterna om du har en Androidenhet eller på den lilla rutan med en pil i, längst ner i mitten på skärmen, om du har en IOS-enhet som till exempel en Iphone eller Ipad.

3. Välj lägg till på startskärmen alternativt lägg till på hemskärmen.

4. Nu har du en genväg direkt till Brottsoffermyndighetens referatsamling.