Stockholm

Här hittar du länkar till webbplatser med kontaktinformation för olika myndigheter och organisationer sorterade länsvis. Har du tips på organisationer eller myndigheter som du skulle vilja syntes här kontakta Brottsoffermyndigheten.


Kontaktuppgifter för Stockholms län:


Brottsofferjourer i Stockholms län
Domstolar i Stockholms län
Kvinnojourer i Stockholms län (Roks)
Kvinnojourer i Stockholms län (Unizon)
Alla Kvinnors Hus, Stockholm
Polismyndigheten i Stockholms län
Stockholm - City åklagarkammare
Stockholm - Norrorts åklagarkammare
Stockholm - Söderorts åklagarkammare
Stockholm - Södertörns åklagarkammare
Stockholm - Västerorts åklagarkammare
Operation Kvinnofrid
Akutmottagning för våldtagna kvinnor, Södersjukhuset
Stödcentrum unga brottsoffer, Stockholms stad
Stödcentrum för unga brottsoffer, Södertälje
Stödcentrum för unga brottsoffer, Haninge
Stödcentrum för unga brottsutsatta, Täby 
Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nacka
Stödcentrum Nordväst
Barncentrum Stockholm
Manscentrum Stockholm
Manscentrum Östra Södertörn
Somaya kvinno- och tjejjour
Tjejjouren Indra, Sollentuna
Stjärnjouren i Sundbyberg
Tjejjouren Juventas systrar i Södertälje
Tjejzonen, Stockholm


 

Nationella kontaktuppgifter:

Brottsofferjouren Sverige
BRIS, Barnens Rätt I Samhället
Brottsoffermyndigheten
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK
Polisen
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Sveriges Domstolar
Åklagarmyndigheten

 

Senast uppdaterad:2021-04-06