Vad händer efter polisanmälan?

När ett brott blivit polisanmält beslutar polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte.
Under förundersökningen förhör polisen och åklagaren dig som blivit utsatt, den misstänkta och eventuella vittnen. Polisen samlar också in teknisk bevisning.

 

Polisen kallar till förhör

Polisen kommer att kalla dig till förhöret. Ibland räcker det att du lämnar din berättelse per telefon. Under förhöret får du berätta vad du vet om händelsen. Du har rätt att ta med dig en stödperson till förhöret. Förhöret med dig är viktigt för att polisen ska kunna utreda händelsen.

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhöret finns det möjlighet att få ersättning från polisen.

Hur och när kan du begära skadestånd?

Du kan begära skadestånd av gärningspersonen för de skador som uppstått i samband med brottet. Om du vill ha skadestånd bör du säga till om det när polisen förhör dig. Åklagaren kan hjälpa dig med vilket belopp du kan kräva.
Läs mer om skadestånd

Rättegång eller inte

När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte. Om åtal väcks innebär det att domstolen kommer att pröva målet vid en rättegång.

Om åklagaren inte väcker åtal kommer du att få ett beslut om det. I beslutet kan det till exempel stå att åtalet läggs ner för att det inte går att peka ut någon misstänkt person eller att det inte går att bevisa att ett brott har ägt rum. Om du har frågor om beslutet kan du vända dig till åklagaren.
Senast uppdaterad:2020-01-09