Ska jag uppsöka vård?

Om du har fått fysiska skador till följd av ett brott är det viktigt att du besöker sjukhus eller vårdcentral för att få vård för dina skador och för att få dem dokumenterade.
Det kan till exempel vara viktigt att få dem dokumenterade om du ska söka ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du har utsatts för ett våldsbrott kan de kläder som du bar när du blev utsatt för brottet vara bevismaterial. Du bör därför spara dem och inte tvätta dem.

Rättsintyg
Om du har gjort en polisanmälan kan polisen behöva ett rättsintyg. Intyget beskriver skador som du har fått till följd av brottet och kan ha betydelse vid en brottsutredning. Rättsintyget används som underlag  i själva brottsutredningen och som bevis vid rättegången. Du måste själv säga ja till att ett rättsintyg skrivs. Det görs av en rättsläkare eller en läkare med speciell utbildning i att skriva rättsintyg.

Du kan läsa mer om rättsintyg på Rättsmedicinalverkets webbplats.

Senast uppdaterad:2013-10-15