Polisanmälan

Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter.
Hur gör jag en polisanmälan?
Vänd dig till närmaste polisstation. I vissa fall räcker det med att du ringer och lämnar uppgifter. I andra fall får du komma till polisstationen eller så kommer polisen hem till dig.

Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan även om du gör den per telefon.

Varför ska jag göra en polisanmälan?
Försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten kräver i regel en polisanmälan för att de ska pröva frågan om ersättning för skador till följd av brott.

Med din anmälan som underlag beslutar polisen eller åklagaren om förundersökning ska inledas.

Polis och åklagare kan i de flesta fall ge dig den juridiska hjälp du behöver. I korthet innebär det främst att polis och åklagare ska informera dig om:

  • möjligheterna att få skadestånd och brottsskadeersättning,
  • att åklagaren oftast är skyldig att förbereda och föra din skadeståndstalan i rättegången om brottet, om du begär det,
  • reglerna om kontaktförbud, målsägandebiträde och stödperson,
  • möjligheterna till rättshjälp och rådgivning,
  • vilka myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp,
  • om förundersökningen inte inleds eller läggs ned,
  • om åtal väcks eller inte.

Vill du ha åklagarens hjälp att yrka på skadestånd ska du anmäla det till den polis eller åklagare som leder förundersökningen.

Du kan läsa mer om vad polisen gör och även läsa mer om polisanmälan och annan brottsofferinformation på polisens webbplats.

Vad händer sedan?
När brottet är polisanmält inleds en kedja av händelser där flera myndigheter är inblandade. Det kan vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få svar på dina frågor.

Gå vidare genom att välja bland underrubrikerna till Utsatt för brott.
Senast uppdaterad:2015-10-30