Polisanmälan

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter och få skydd.

Så här gör du en polisanmälan

• Ring 114 14. Om situationen är akut ska du ringa 112.

• Gå till närmaste polisstation.

• Anmäl via www.polisen.se – vissa typer av brott, till exempel stöld och inbrott, går att anmäla via internet.

Polisen kommer bland annat att fråga om dina personuppgifter och be dig beskriva händelsen så detaljerat som möjligt. Du kan också tala om för polisen om du vill ha skadestånd för de skador som brottet har orsakat.

Varför ska du göra en polisanmälan?

En polisanmälan är viktig av flera olika anledningar, bland annat för att:

• Gärningspersonen ska kunna dömas för brottet

Polisen måste känna till brottet för att kunna utreda händelsen och för att åklagaren ska kunna bestämma om målet ska tas upp till rättegång.

• Du ska kunna söka ersättning

Både försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten kräver i de flesta fall en polisanmälan för att de ska kunna ta ställning till om du har rätt till ersättning.

Senast uppdaterad:2020-01-09