Kan jag få ekonomisk ersättning?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du få ekonomisk ersättning för de skador du har fått. I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd, kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du inte har någon försäkring finns det i vissa fall möjlighet att få statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Läs mer om de olika formerna av ersättning nedan.

Mer detaljerad information om ersättningsfrågor och särskilt brottsskadeersättning hittar du under fliken Ersättning.


Skadestånd

Skadestånd är en ekonomisk kompensation som du kan få för skador som du har fått till följd av ett brott. Det är den person som har begått brottet som ska betala skadeståndet. Du kan få skadestånd för i princip alla skador som har uppkommit i
samband med ett brott.

Hur begär jag skadestånd?
Om du vill ha skadestånd för dina skador ska du meddela det redan när polisen förhör dig. En åklagare kan då hjälpa dig med den frågan. Åklagaren kan föra din talan om skadeståndet under rättegången. Det är sedan domstolen som beslutar om du kan få den ersättning som du tillsammans med åklagaren har begärt.

Hur får jag mitt skadestånd?
Om domstolen dömer den tilltalade att betala kan Kronofogden hjälpa dig att driva in skadeståndet. Domstolen skickar en kopia av domen till Kronofogden. Kronofogden kan då kontakta dig och fråga om du vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Vill du det ska du meddela det skriftligt. Om du inte får något brev från Kronofogden bör du själv kontakta dem och be om hjälp. Det kostar ingenting att få hjälp av Kronofogden.

Om du vill ha hjälp undersöker Kronofogden gärningspersonens ekonomi. Om personen kan betala ser Kronofogden till att du får dina pengar. Om gärningspersonen inte kan betala kan du ändå få pengar via försäkring eller brottsskadeersättning.


Försäkringsersättning
Det är viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler din skada till ditt försäkringsbolag. Om en dömd gärningsperson inte kan betala ett skadestånd kan du få försäkringsersättning. Även om gärningspersonen är okänd finns det möjligheter att få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Många har någon försäkring som ersätter skador vid brott. Din hemförsäkring kan ge ersättning vid stöld men även vid överfall, till exempel vid misshandel eller våldtäkt. Du kanske dessutom har en olycksfallsförsäkring, till exempel via din fackförening, som också kan ge ersättning för personskada till följd av brott. Många anställda omfattas av en försäkring i Afa Försäkring, som kan ersätta skador som har uppkommit i arbetet.

Kontakta därför ditt försäkringsbolag så att du får veta vad som gäller för just dig.


Brottsskadeersättning
Brottsskadeersättning är en ekonomisk ersättning från staten. Den betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Den kan du få i vissa fall om du inte kan få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från något försäkringsbolag. Du kan få ersättning i första hand för personskador och kränkning. Det är svårt att få ersättning för stöld eller sakskada.

Vad kan jag få brottsskadeersättning för?
Har du utsatts för en personskada kan du få brottsskadeersättning för:

  • kostnader för läkarvård, samtalsterapi och andra utgifter
    som har samband med skadan
  • inkomstförlust
  • sveda och värk, till exempel upplevelser av smärta eller
    obehag under den akuta sjuktiden
  • bestående skador, till exempel ärr, förlust av friska tänder
    och nedsatt syn eller hörsel.

 

Kränkning
Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till brottsskadeersättning för den kränkning som brottet innebär. Det måste då enligt lagen vara fråga om en allvarlig kränkning av offrets person, frihet eller frid. Exempel på brott som ger rätt till brottsskadeersättning för kränkning är misshandel, rån, olaga hot,  hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud. Man kan också få kränkningsersättning för sexuella övergrepp och kvinnofridskränkning.

Hur söker jag brottsskadeersättning?
För att kunna få brottsskadeersättning måste du göra ansökan på en särskild blankett. Blanketten kan du beställa från Brottsoffermyndigheten. Klicka på fliken Material och publikationer i menyn till vänster eller ring till Brottsoffermyndigheten.

Om du vill veta mer om brottsskadeersättning kan du läsa mer på sidan Brottsskadeersättning eller kontakta Brottsoffermyndigheten, polis eller åklagare. Du kan också vända dig till en brottsoffer- eller kvinnojour för att få hjälp med ansökningsblanketten.

Senast uppdaterad:2021-01-14