Kan jag behöva skydd?

När du har utsatts för ett brott kan det i vissa fall vara nödvändigt att du skyddas från hot och risker. Det finns flera olika sorters skydd, både sådana som skyddar dig fysiskt och sådana som skyddar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om olika typer av skydd.

Det finns flera olika sorters skydd, både sådana som skyddar dig fysiskt och sådana som skyddar dina personuppgifter.

Kontaktförbud

Kontaktförbud finns för att skydda dig som utsatts för hot och trakasserier. Det kan också skydda din familj. Om det finns risk för att en viss person ska utsätta dig för hot, brott eller trakasserier kan du begära att den personen får kontaktförbud.

Den personen får då inte besöka, följa efter eller kontakta dig. I vissa fall får personen inte ens komma i närheten av dig, ditt hem, din arbetsplats eller någon annanstans där du är. Det är en åklagare som beslutar om kontaktförbud.
Du kan läsa mer om kontaktförbud på polisens webbplats.

Skyddspaket för hotade

Om hotbilden mot dig är allvarlig kan det vara aktuellt att få tillgång till ett så kallat skyddspaket. Ett sådant paket innehåller bland annat larmtelefon. Du får också en kontaktperson hos polisen. Kontakta polisen på din hemort som prövar om du kan få ett sådant paket.

Mer information om polisens arbete med skydd för hotade och kontaktuppgifter hittar du på polisens webbplats.

Livvaktsskydd

Det finns en viss möjlighet för hotade personer att få livvaktsskydd av polisen, men det är mycket ovanligt.

Information om gärningspersonen

Om en person som misstänks för brott mot dig har blivit gripen, anhållen eller häktad ska du om det behövs få reda på om personen rymmer eller släpps fri.

Kriminalvården måste i vissa fall fråga dig om du vill ha information om en dömd och intagen gärningsperson. Det gäller framför allt när du utsatts för brott där våld eller hot om våld har förekommit. Du kan välja att få information om den dömda personen till exempel får permission, byter anstalt, rymmer eller ska friges.

Sekretessmarkering

I normala fall är uppgifter som namn, adress och personnummer offentliga. Om du har utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier kan du få dina personuppgifter sekretesskyddade i folkbokföringsregistret. En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för myndigheter om att de måste göra en prövning innan de lämnar ut uppgifter om dig.

Läs mer och ansök om sekretessmarkering på Skatteverkets webbplats.

Skyddad folkbokföring

Dina personuppgifter kan skyddas genom skyddad folkbokföring. Det ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. Skyddad folkbokföring betyder att du får vara folkbokförd på din gamla adress om du har flyttat eller tänker flytta.

För att få skyddad folkbokföring måste det finnas risk att du kan bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. Läs mer och ansök om skyddad folkbokföring på Skatteverkets webbplats.

Namnändring

Ett sätt att öka ditt skydd är att byta namn. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för namnbyte och hur du går tillväga kan du besöka Skatteverkets webbplats.

Fingerade personuppgifter

Om du har utsatts för hot mot ditt liv, din hälsa eller din frihet har du möjlighet att få fingerade (påhittade) personuppgifter. Det är mycket ovanligt, men du kan få det om inget av de andra skydden räcker.

Du kan läsa mer om fingerade personuppgifter på polisens webbplats.

Senast uppdaterad:2020-09-23