FAQ Brottsoffermyndigheten

Var finns Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffermyndigheten är placerad i Umeå. Det finns alltså bara en myndighet för hela landet och i Umeå arbetar närmare 60 personer inom myndighetens alla verksamhetsområden.

Sedan hösten 2003 finns en person anställd i Malmö för att samordna och utveckla vittnesstödsverksamheten i regionen.

Är brottsofferjourerna knutna till Brottsoffermyndigheten?
Nej, brottsofferjourerna är lokala ideella föreningar som är sammanslutna i Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren Sverige har sitt säte i Stockholm och de lokala jourerna finns runtom i landet. Brottsoffermyndigheten, som är en statlig myndighet, samarbetar ofta med Brottsofferjouren Sverige precis som myndigheten gör med andra ideella organisationer och myndigheter.
Varför finns Brottsoffermyndigheten?
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

• besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer

• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner

• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden

• vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.
Hur kan Brottsoffermyndigheten hjälpa mig om jag råkat ut för ett brott?

Brottsoffermyndigheten kan ge dig information om den rättsliga processen och om dina rättigheter. Till exempel hur polisutredningen och rättegången går till, vad du kan yrka i skadestånd och till vem du kan vända dig om du vill ha psykologiskt stöd eller praktisk hjälp.

Myndigheten kan också, sedan den rättsliga processen är avslutad, betala ut en statlig ersättning, så kallad brottsskadeersättning, för din skada. Alla brottsoffer har inte möjlighet att få denna ersättning, till exempel kan sak- och förmögenhetsskador bara ersättas under vissa speciella förutsättningar. Vidare måste alla andra ersättningsmöjligheter vara uttömda innan det går att få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har inte några psykologer eller kuratorer anställda och kan därför inte erbjuda samtalsstöd.

Senast uppdaterad:2012-04-23