Brottsoffers reaktioner

När du har blivit utsatt för ett brott är det vanligt att reagera känslomässigt. Du kan till exempel bli arg, orolig eller rädd. Du kanske grubblar på det inträffade, över vad du själv gjort och inte gjort i samband med brottet. Det är fullt naturligt. Du kanske också får skuldkänslor över det du råkat ut för.

Du som är brottsoffer ska inte känna skuld över det som har hänt. Det är aldrig ditt fel att du har utsatts för ett brott. Det är helt och hållet gärningspersonen som bär ansvaret.

Kom ihåg att flera av reaktionerna bara är tillfälliga och att de flesta människor återhämtar sig relativt snabbt och kan återgå till ett normalt liv.

Om du vill få en mer interaktiv presentation av brottsoffers reaktioner på brott kan du besöka webbplatsen Rättegångsskolan och klicka dig fram till ”Konsekvenser av brott”.

Vill du läsa lite mer om olika reaktioner finns en beskrivning av brottsoffers reaktioner på brott.

Prata med någon
Det kan vara svårt och uppslitande att prata om det som har hänt. Men det är oftast bra att få dela upplevelser, tankar och känslor med någon annan. Ofta förstår du bättre vad som har hänt om du får hjälp att strukturera tankarna i ett samtal.

Har du inte någon som du känner att du kan prata med finns det hjälp att få inom vård och kommunal socialtjänst. Du kan också vända dig till någon ideell organisation, till exempel brottsofferjour eller kvinnojour.

Under rubriken Finns det någon att prata med? hittar du mer information om olika samtalsstöd.

Under Kontaktuppgifter hittar du telefonnummer och adresser till både myndigheter och ideella organisationer på din egen ort.


Sök hjälp
Blir situationen så svår att du känner att du inte kan hantera den bör du söka professionell hjälp. Vänd dig till din vårdcentral, husläkare, företagshälsovård eller till en psykiatrisk öppenvårds-mottagning.

Senast uppdaterad:2017-11-30