Teckenspråksfilmer

Här finns information från Brottsoffermyndigheten på teckenspråk.

I filmerna får du allmän information om utsatthet för brott och om hur du anmäler brott. Vidare presenteras vilka möjligheter du har att få ersättning för skador och då särskilt via statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Välj film här:

Senast uppdaterad:2016-03-08
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå