Teckenspråksfilmer

Här finns information från Brottsoffermyndigheten på teckenspråk.

I filmerna får du allmän information om utsatthet för brott och om hur du anmäler brott. Vidare presenteras vilka möjligheter du har att få ersättning för skador och då särskilt via statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Välj film här:

Senast uppdaterad:2016-03-08