Projekt som beviljats medel hösten 2022

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

Alltid Sedd

20 000 kr

Volontärutbildning

ATSUB, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och ungdomar/Göteborg

10 000 kr

Marknadsföring

ATSUB, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och ungdomar/Göteborg

25 500 kr

Stödjande gruppverksamhet

ATSUB, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och ungdomar/Göteborg

30 000 kr

Annonsering

Bollnäs kommun

100 000 kr

Informationsinsatser om våld i ungas partnerrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsofferjouren Blekinge

11 500 kr

Grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Blekinge

11 700 kr

Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Blekinge

18 978 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Borås tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Fyrbodal

12 440 kr

Grundutbildning

Brottsofferjouren Fyrbodal

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Helsingborg

14 475 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Helsingborg

16 975 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Helsingborg

17 900 kr

Grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Helsingborg

21 500 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Helsingborg

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Jämtland

8 000 kr

Grundutbildning

Brottsofferjouren Jämtland

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Östersunds tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Falu tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

34 620 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

42 400 kr

Rekrytering och två grundutbildningar

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

9 900 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

10 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

10 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

160 000 kr

Samordning vittnesstödsverksamheten vid Nacka tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Norrbotten

23 750 kr

Länskonferenser

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

9 500 kr

Grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

11 500 kr

Grundutbildning för nya vittnesstöd

Brottsofferjouren Storgöteborg

28 547 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Storgöteborg

33 746 kr

Grundutbildning för nya stödjare

Brottsofferjouren Storgöteborg

650 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Göteborgs tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Sverige

11 500 000 kr

Verksamhetsbidrag 2023

Brottsofferjouren Södertälje

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertälje tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Södra Kalmar län

40 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Södra Kalmar län

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Kalmar tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Södra Stockholm

5 970 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Södra Stockholm

50 000 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Södra Stockholm

573 489 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Stockholms tingsrätt, säkerhetssalarna och Svea hovrätt 2023

Brottsofferjouren Södra Stockholm

577 055 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Solna tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Södra Stockholm

639 945 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertörns tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Umeåregionen

22 500 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Umeåregionen

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Umeå tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Uppsala Län

23 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen/Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Uppsala Län

40 000 kr

Stödpersonsutbildning

Brottsofferjouren Värmland

14 375 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Värmland

45 000 kr

Grund- och vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland

50 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen/Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Västernorrland

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Västernorrland

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Ångermanlands tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Västernorrland

53 256 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Sundsvalls tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Västerort

11 536 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Västerort

12 500 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Västerort

61 434 kr

Regional grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Västmanland

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamhet vid Västmanlands tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Västra Östergötland

30 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Växjö

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Växjö

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Växjö tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Örebro län

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

30 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Örebro län

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Östergötland

19 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Brottsofferjouren Östergötland

35 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östergötland

43 200 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

18 040 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

174 525 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Skaraborgs tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Östra Sörmland

20 000 kr

Grundutbildning för nya stödjare

Brottsofferjouren Östra Värmland

27 500 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Östra Värmland

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östra Östergötland

6 760 kr

Aktiviteter för barn

Brottsofferjouren Östra Östergötland

30 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

50 000 kr

Bidrag till brottsofferstödjande verksamhet 2023

Brottsofferjouren Östra Östergötland

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Norrköpings tingsrätt 2023

ECPAT Sverige

100 000 kr

Informationsinsatser om stöd till barn och unga

FemCenter Kvinnojour

30 000 kr

Informationsinsatser

Förenade jourer

90 000 kr

Informationskampanj

Föreningen Indra

16 500 kr

Informationsinsatser

Föreningen Indra

23 330 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Föreningen Indra

25 000 kr

Informations- och utbildningsinsatser

Föreningen Indra

30 000 kr

Annonsering

Föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala

49 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Föreningen Tillsammans

14 200 kr

Informationsinsatser

Haninge ungdomsjour

34 750 kr

Informations- och utbildningsinsatser

Insamlingsstiftelsen WONSA

40 000 kr

Informationsinsatser

Kristianstad Kvinnojour

24 375 kr

Vidareutbildning

Kvinno- och tjejjouren Ada

45 500 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Kvinno- och Tjejjouren Borås

10 000 kr

Marknadsföring

Kvinno- och tjejjouren Fyren

25 000 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och Tjejjouren Ludvika Smedjebacken

22 375 kr

Vidareutbildningar

Kvinno- och Tjejjouren Mira

35 000 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och tjejjouren Måna

22 500 kr

Annonsering

Kvinno- och tjejjouren Pax

14 500 kr

Grundutbildning

Kvinno- och tjejjouren Pax

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

20 000 kr

Grundutbildning för nya jourkvinnor och jourtjejer

Kvinnohuset Tranan

20 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Blåklockan

10 900 kr

Två grundutbildningar för nya jourkvinnor och jourtjejer

Kvinnojouren Enköping

7 500 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Enköping

15 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Kvinnojouren Enköping

15 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Enköping

17 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo

35 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren i Sundbyberg

34 175 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren i Sundbyberg

40 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Kvinnojouren Karlskrona

30 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Kullan

5 625 kr

Annonsering

Kvinnojouren Linnéorna i Eksjö

25 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Lund

26 450 kr

Vidareutbildningar

Kvinnojouren Lund

26 500 kr

Annonsering

Kvinnojouren Lund

44 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Kvinnojouren Malva

4 500 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Malva

32 325 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Pärlan

18 500 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Viktoria

10 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Viktoria

30 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnors Nätverk

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Kvinnors Rätt

30 000 kr

Vidareutbildningar

Lex Femme

25 000 kr

Vidareutbildning

Lex Femme

30 000 kr

Annonsering

Lex Femme

40 000 kr

Två jourutbildningar

Malmö Kvinnojour

30 000 kr

Marknadsföring

Malmö Kvinnojour

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Maskrosbarn

30 000 kr

Framställning av informationsmaterial

Motala Kvinnojour

20 000 kr

Grundutbildning

Motala Kvinnojour

25 000 kr

Vidareutbildning för jourkvinnor

Motala Kvinnojour

40 000 kr

Informationsinsatser

Motala Kvinnojour

41 400 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF

50 000 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

100 000 kr

Informationsinsatser

Novahuset

16 000 kr

Två grundutbildningar

Novahuset

23 100 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

RFSL Rådgivningen Skåne

30 000 kr

Marknadsföring

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL

870 000 kr

Verksamhetsstöd för RFSL Stödmottagning 2023

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

20 000 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

100 000 kr

Informationsinsatser

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

36 000 kr

Verksamhet för anhöriga till våldsdödade

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

50 000 kr

Utbildningar för föreningens medlemmar

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

60 000 kr

Verksamhetsstöd för 2023

Sensus Svealand (Rättighetscentrum Dalarna)

2 500 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Sensus Svealand (Rättighetscentrum Dalarna)

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Sollentuna kvinnojour

18 150 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Sollentuna kvinnojour

30 000 kr

Informationsinsatser

Terrafem Stockholm

50 000 kr

Rekrytering och två grundutbildningar

Tjejjouren Elina

30 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren i Lund

22 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Tjejjouren Skogsrå

21 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Trans- och tjejjouren i Malmö

19 000 kr

Två grundutbildningar för nya volontärer

Ungdomsjouren Tigerlilja

10 000 kr

Marknadsföring

Uppsala Kvinnojour

7 000 kr

Grundutbildning

Uppsala tjej- och transjour

13 625 kr

Vidareutbildning

Uppsala tjej- och transjour

30 000 kr

Annonsering

Uppsala tjej- och transjour

30 000 kr

Inköp av informationsmaterial

Vittnesstöden i Uppsala

281 330 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Uppsala tingsrätt 2023

Örebro Tjejjour

8 000 kr

Inköp av informationsmaterial

Olof Bäckman, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

478 000 kr

Utsatthet för brott bland ungdomar som har samhället som förälder: förekomst och utveckling över tid 2002-2022

Anita Heber, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

798 000 kr

Men as victims? Victimhood in the courtroom from three perspectives, fortsättningsbidrag

Ann-Sofie Henrikson, Juridiska institutionen, Umeå universitet

757 000 kr

Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning, slutbidrag

Fanny Holm, Juridiska institutionen, Umeå universitet

697 000 kr

Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd

Sara Landström, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Barnförhör med bildstöd - för barn i behov av kommunikativt stöd

Mikael Skillmark, Hälsohögskolan, Jönköping University

790 000 kr

Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel

Malin Wieslander, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

800 000 kr

Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder, fortsättningsbidrag