Projekt som beviljats medel hösten 2021

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

Agera kvinnojour

50 000 kr

Framställning, översättning och tryckning av material

Alltid Sedd

18 449 kr

Informationsinsatser

Borlänge Kvinnojour

16 000 kr

Volontärutbildning

Borlänge Kvinnojour

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertälje tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Borås tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Fyrbodal

22 440 kr

Rekrytering och utbildning av nya stödpersoner

Brottsofferjouren Fyrbodal

40 000 kr

Samverkanskonferens

Brottsofferjouren Fyrbodal

100 000 kr

Samordning vid vittnesstödsverksamhet vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätter 2022

Brottsofferjouren Helsingborg

13 875 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Helsingborg

21 150 kr

Rekrytering och utbildning av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Helsingborg

30 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Helsingborg

33 000 kr

Annonsering, översättning och tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Jönköping

17 000 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Landskrona Svalöv

9 596 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Linköping

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Luleå

63 525 kr

Rekrytering och utbildning av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Falu tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

10 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

42 400 kr

Rekrytering och två grundutbildningar av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Malmö tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Nacka Tyresö Värmdö

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Nacka tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

5 000 kr

Informationsmaterial för vittnesstödsverksamheten

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

10 000 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

1 495 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

49 682 kr

Rekrytering och två grundutbildningar av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Storgöteborg

23 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Storgöteborg

31 250 kr

Grund- och vidareutbildning av stödjare

Brottsofferjouren Storgöteborg

40 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Storgöteborg

100 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Storgöteborg

614 993 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Göteborgs tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Sverige

11 500 000 kr

Verksamhetsbidrag 2022

Brottsofferjouren södra Kalmar län

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Kalmar tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Södra Stockholm

2 620 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Södra Stockholm

8 356 kr

Vidareutbildning för brottsofferstödjare

Brottsofferjouren Södra Stockholm

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Solna tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Södra Stockholm

636 925 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertörns tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Södra Stockholm

650 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Stockholms tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Umeåregionen

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Umeå tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Uppsala Län

15 500 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Uppsala Län

15 500 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Uppsala Län

25 000 kr

Rekrytering och utbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Värmland

24 875 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Värmland

50 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Västernorrland

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Sundsvalls tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Västernorrland

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Ångermanlands tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Västerort

44 025 kr

Regional grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Västmanland

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Västmanlands tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Västra Östergötland

40 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Örebro län

21 000 kr

Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Örebro län

26 000 kr

Rekrytering och utbildning för volontärer

Brottsofferjouren Östergötland

19 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Brottsofferjouren Östergötland

35 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östergötland

43 200 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Skaraborgs tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Östra Sörmland

5 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Östra Värmland

20 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östra Värmland

26 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Östra Värmland

43 750 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Östra Östergötland

29 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

40 000 kr

Bidrag till brottsofferstödjande verksamhet 2022

Brottsofferjouren Östra Östergötland

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Norrköpings tingsrätt 2022

ECPAT Sverige

150 000 kr

Informationsinsatser

Existera

30 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Föreningen Malmö Kvinnojour

50 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Malmö Kvinnojour

80 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Tillsammans

3 860 kr

Framställning och tryckning av informationsmaterial

Kramfors Kvinnoforum

9 200 kr

Kvinnojoursutbildning

Kristianstad kvinnojour

9 375 kr

Vidareutbildning

Kristianstad kvinnojour

14 788 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kvinno- och tjejjouren ADA

41 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

30 000 kr

Marknadsföring

Kvinnogemenskap i Härnösand

36 400 kr

Kvinnojoursutbildning

Kvinnojouren Blåklockan

40 000 kr

Två grundutbildningar för nya jourkvinnor

Kvinnojouren Enköping

7 320 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Enköping

7 800 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Enköping

10 000 kr

Grundutbildning för nya medlemmar

Kvinnojouren Frideborg

30 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren i Lund

40 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Kvinnojouren i Sundbyberg

30 200 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial och annonsering

Kvinnojouren i Sundbyberg

40 800 kr

Rekrytering och två grundutbildningar av volontärer

Kvinnojouren Iris

43 000 kr

Tryckning av informationsmaterial till tre verksamheter

Kvinnojouren Jämtlands län

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren Kullan

2 500 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Kullan

3 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Malva

4 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Trots

30 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren vändpunkten

20 000 kr

Jourutbildning

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

16 375 kr

Vidareutbildning

Kvinnors Rätt

25 000 kr

Vidareutbildning för volontärer

Kvinnors Rätt

60 000 kr

Informationsinsatser

Lex Femme

40 000 kr

Två jourutbildningar

Lex Femme

60 000 kr

Annonsering

Motala Kvinnojour

25 000 kr

Vidareutbildning

nxtME

40 000 kr

Tryckning av informationsmaterial och annonsering

nxtME

48 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

nxtME

68 000 kr

Vidareutbildningar

RF-SISU Västra Götaland

50 000 kr

Utbildningsinsatser

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL

850 000 kr

Verksamhetsstöd för RFSL Stödmottagning 2022

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödad, RAV

21 000 kr

Verksamhet för anhöriga till våldsdödade

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödad, RAV

40 000 kr

Utbildningar för föreningens medlemmar

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödad, RAV

50 000 kr

Verksamhetsstöd för 2022

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödad, RAV

50 000 kr

Vidareutbildningar för föreningens medlemmar

Rädda Barnens Riksförbund

125 000 kr

Marknadsföring och utbildning för chattsvarare

Skyddsjouren i Ängelholm

13 375 kr

Vidareutbildning

Somaya kvinno- och tjejjour

50 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren i Eslöv

15 220 kr

Grundutbildning

Tjejjouren i Lund

20 000 kr

Marknadsföring

Tjejjouren i Lund

23 000 kr

Grundutbildning för volontärer

Tjejjouren Rut

22 000 kr

Vidareutbildning

Tjejjouren Rut

30 000 kr

Informationsinsatser

Trans- och Tjejjouren i Malmö

40 000 kr

Informationsinsatser

Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg

10 000 kr

Marknadsföring

Vittnesstöden i Uppsala

283 330 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Uppsala tingsrätt 2022

Emelie Ernberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Vad sa du? Hur tolkens närvaro påverkar kvaliteten på barnförhör, slutbidrag

Ann-Sofie Henrikson, Juridiska institutionen, Umeå universitet

800 000 kr

Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning, fortsättningsbidrag

Susanna Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

737 000 kr

I skärningslinjen mellan brottsoffer, rättighetsbärare och familjemedlem: om målgruppskonstruktioner och positionering av barn i barnahus, fortsättningsbidrag

Sibel Korkmaz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

788 000 kr

Våld i nära relationer bland SiS-placerade ungdomar: Dynamiken mellan egna beteendeproblem och att vara offer för våld

Åsa Källström, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

800 000 kr

Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Lina Ponnert, Socialhögskolan, Lunds universitet

752 000 kr

Barnavårdsutredningar vid misstanke om våld. Socialsekreterares tolkningar av våld, bedömningar av barnets bästa och konsekvenser för praktiken, slutbidrag

Nina Törnqvist, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

786 000 kr

Utredande polisers samspel med brottsoffer - en studie om förundersökningens känslomässiga dynamik i ärenden som rör våld i nära relation

Carolina Överlien, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

800 000 kr

Mellan vilja och ovilja - processer, tvetydigheter och ambivalens i ungas sexuella samtycke